hem

våra viner

medaljer

distribution

kontakt

Vinstockarnas rötter letar sig djupt ned genom en jord bestående av ockrafärgade kullerstenar vilka fungerar som mottagare av solens värmande strålar. De har polerats runda av floden Rhône som fört dem hit ända från Alperna.

Enligt traditionen har namnet Domaine de Calet har sitt ursprung från ordet ”Galet” som just betyder kullersten.

Av respekt för vår natur har vi idag återgått till ett mer traditionellt jordbruk. Vi plöjer, sår gräs mellan vinraderna och bevarar en del av den naturliga faunan. Under det dagliga arbetet i odlingarna med tex. tuktning och vildskottsgallring, upptäcker man varje stocks förmåga och behov. Nya metoder så som biodynamisk skadedjursbekämpning, gör att balans och harmoni i vår omgivning bevaras och det skyddar det naturliga djurbeståndet. Ny teknologi möjliggör förfinade analyser vilka hjälper oss att bättre förstå och vidtaga nödvändiga åtgärder i varje fas av produktionen. Ett vins tillkomst startar i vinodlingen !.

En ständig strävan att uppnå bästa möjliga förhållanden i vinkällaren är ett mål i sig.

Strikt hygien under hela vinifikationen och lagringsprocessen garanterar naturligare viner. Det magiska samspelet mellan vinbonden och den jord han brukar möjliggör välbalanserade viner med en personlig och varm karaktär.

Ett vin föds av arbete men framförallt av passion och engagemang.

Hos de som arbetar på Domaine de Calet och som bidragit till en stor förändring finns en känsla för vinstockarna och deras omgivningningars naturliga behov. Målet är att skapa en modern vingård, med ett nytänkande baserat på tidigare livserfarenheter, men med respekt för hundraåriga traditioner och ”terroir” Enligt det gamla talesättet ger jorden alltid åter av den kärlek och det arbete man gett den !

Domaine de Calet - F. 30640 Beauvoisin - France - Tél : +33(0)4 66 73 53 11 - Fax : +33(0)4 66 73 53 23

domaine de calet 2004 / Tous droits réservés | L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération